TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ ĐẤT TỈNH ĐỒNG THÁP

BAN QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG NHÀ Ở SINH VIÊN

 Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban QLVH
Phạm Chí Thời - Kỹ sư xây dựng Chức vụ:  Trưởng ban QLVH
Nguyễn Phú Thịnh  - Kỹ sư tin học Chức vụ: P. Trưởng ban QLVH
 Thành viên của Ban QLVH
Nguyễn Đình Trinh - Cử nhân kinh tế Chức vụ: Kế toán
Lê Thị Ngọc Giã Chức vụ: Văn thư - LT, Thủ quỹ
Lê Phùng Bá Tiến Chức vụ: Kỹ thuật viên
Ngô Huỳnh Thanh Sang Chức vụ: Kỹ thuật viên
Nguyễn Phương Tài Ngân Chức vụ: Công tác học sinh - sinh viên
   
Đường dây nóng
(067) 8578 285
0988 138 212
 


stats counter
 
  


Trang chủ | Giới thiệu | Thông báo | Biểu mẫu | Liên hệ
NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH
Văn phòng: 01 - 03 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (067) 8578 285               Fax: (067) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Trưởng ban biên tập: Lưu Minh Trí - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất Tỉnh
Xây dựng và phát triển bởi Ban Quản lý vận hành và Sử dụng
Nhà ở Sinh viên khu vực thành phố Cao Lãnh