TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ ĐẤT TỈNH ĐỒNG THÁP

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Ban quản lý vận hành nhà ở sinh viên là đơn vị trực thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ phát triển nhà đất tỉnh Đồng Tháp có chức năng giúp Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất Tỉnh trong quản lý vận hành và sử dụng Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh.

- Đáp ứng tốt nhất nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho sinh viên nội trú.

- Xây dựng và giữ gìn cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Giáo dục sinh viên nội trú về ý thức tự học tập, nghiên cứu; Đồng thời thông qua công tác quản lý điều hành các hoạt động trong nhà ở sinh viên tập trung rèn luyện cho sinh viên có thói quen, tác phong ăn ở, sinh hoạt, học tập nề nếp, gọn gàng, giao tiếp, ứng xử có văn hóa, hoàn thiện nhân cách để sau khi ra trường sẽ là đội ngũ trí thức, là công dân có ích cho xã hội.

2. Nhiệm vụ

- Phổ biến, hướng dẫn và thi hành nội quy nhà ở sinh viên kèm theo Quyết định số 881/QĐ-PTNĐ-QLVH ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất Tỉnh về Ban hành nội quy sử dụng nhà ở sinh viên và quản lý sinh viên trong nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh, Khu 1 – Phường Hòa Thuận và Khu 2 – Phường 6.

- Sắp xếp danh sách sinh viên đăng ký thuê theo thứ tự ưu tiên để thực hiện ký kết hợp đồng cho thuê, đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện theo qui định.

- Đảm bảo nhà ở sinh viên cho thuê được sử dụng đúng mục đích.

- Phổ biến, kiểm tra sinh viên về chấp hành tốt nội quy tại nhà ở sinh viên.

-  Xử lý những hành vi vi phạm của sinh viên nội trú theo nội quy của nhà ở sinh viên.

- Tổ chức tốt phong trào sinh viên tự quản.

- Đảm bảo an toàn, an ninh và vệ sinh môi trường.

- Xây dựng kế hoạch bảo hành, bảo trì nhà ở sinh viên và tổ chức thực hiện việc bảo hành, bảo trì nhà ở sinh viên theo qui định.

- Định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo Sở Xây dựng tình hình quản lý vận hành và khai thác sử dụng.

Đường dây nóng
(067) 8578 285
0988 138 212
 


stats counter
 
  


Trang chủ | Giới thiệu | Thông báo | Biểu mẫu | Liên hệ
NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH
Văn phòng: 01 - 03 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (067) 8578 285               Fax: (067) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Trưởng ban biên tập: Lưu Minh Trí - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất Tỉnh
Xây dựng và phát triển bởi Ban Quản lý vận hành và Sử dụng
Nhà ở Sinh viên khu vực thành phố Cao Lãnh