TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ ĐẤT TỈNH ĐỒNG THÁP
Thông báo mời đấu giá nhà xe + Căn tin tại khu nhà ở sinh viên Phường 6
Thông báo mời đấu giá nhà xe + Căn tin tại khu nhà ở sinh viên phường Hòa Thuận
Thông báo về việc sắp xếp, bố trí lại phòng ở tại Khối 6 tầng thứ 1 Khu 2 - Phường 6
Thông báo Về việc thay đổi giá giữ xe tại nhà ở sinh viên tập trung Khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo Về việc thay đổi giá cho thuê nhà ở sinh viên tập trung Khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 43 từ ngày 01/09/2016 đến 01/10/2016
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 34 từ ngày 01/05/2015 đến 01/11/2015
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 33 từ ngày 01/04/2015 đến 01/05/2015
Về việc kiểm tra thanh toán tiền lưu trú phí, tiền điện nước, vệ sinh môi trường, tài sản và trang thiết bị trong phòng ở sinh viên nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung Khu 1 - phường Hòa Thuận
Thông báo kiểm tra thanh toán tiền lưu trú phí, tiền điện nước, vệ sinh môi trường, tài sản và trang thiết bị trong phòng ở sinh viên nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung Khu 2 - Phường 6
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 32 từ ngày 01/03/2015 đến 01/04/2015
Thông báo nghỉ tết nguyên đán Ất Mùi 2015 trong Khu nhà ở sinh viên sinh viên khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 31 từ ngày 01/02/2015 đến 01/03/2015
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 30 từ ngày 01/01/2015 đến 01/02/2015
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 29 từ ngày 01/12/2014 đến 01/01/2015
Thông báo xử lý vi phạm nội quy đối với sinh viên nợ lưu trú phí và tiền điện nước tại Nhà ở sinh viên tập trung Khu 2 – Phường 6
Thông báo xử lý vi phạm nội quy đối với sinh viên nợ lưu trú phí và tiền điện nước tại Nhà ở sinh viên tập trung Khu 1 – Phường Hòa Thuận
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 28 từ ngày 01/11/2014 đến 01/12/2014
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 27 từ ngày 01/10/2014 đến 01/11/2014
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 26 từ ngày 01/09/2014 đến 01/10/2014
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 25 từ ngày 01/08/2014 đến 01/09/2014
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 24 từ ngày 01/07/2014 đến 01/08/2014
Thông báo về việc giữ gìn anh ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và kiểm tra việc thực hiện nội quy tại nhà ở sinh viên tập trung khu 2 - Phường 6
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 23 từ ngày 01/06/2014 đến 01/07/2014
Thông báo thời gian đóng, mở cổng của Trường Cao Đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
Thông báo về việc để xe không đúng nơi quy định tại Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh Khu 1 - phường Hòa Thuận
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 22 từ ngày 01/05/2014 đến 01/06/2014
Thông báo kiểm tra và phổ biến Nội quy tai nhà ở sinh viên Khu 1 - phường Hòa Thuận
Thông báo thời gian mở và đóng cửa tạm tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 21 từ ngày 01/04/2014 đến 01/05/2014
Thông báo về việc đóng tiền điện, nước hàng tháng và nhận sổ ngoại trú tại nhà ở sinh viên khu 1 - Phường Hòa Thuận
Thông báo về việc tăng cường giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường tại nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh khu 1 - Phường Hòa Thuận
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 20 từ ngày 01/03/2014 đến 01/04/2014
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 19 từ ngày 01/02/2014 đến 01/03/2014
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 18 từ ngày 01/01/2014 đến 01/02/2014
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 17 từ ngày 01/12/2013 đến 01/01/2014
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 16 từ ngày 01/11/2013 đến 01/12/2013
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 15 từ ngày 01/10/2013 đến 01/11/2013
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 14 từ ngày 01/09/2013 đến 01/10/2013
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 13 từ ngày 01/08/2013 đến 01/09/2013
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 12 từ ngày 01/07/2013 đến 01/08/2013
Thông báo về việc cho thí sinh và phụ huynh trong các kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng ở miễn phí tại nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh trong năm 2013
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 11 từ ngày 01/06/2013 đến 01/07/2013
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 10 từ ngày 01/05/2013 đến 01/06/2013
Thông báo Công văn của UBND Tỉnh về việc giảm giá cho thuê nhà ở sinh viên xuống 70.000đ/Sinh viên/Tháng
Thông báo về việc đổi địa điểm đăng ký ở nội trú
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 9 từ ngày 01/04/2013 đến 01/05/2013
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online của sinh viên lần 8 từ ngày 01/03/2013 đến 01/04/2013
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online của sinh viên lần 7 từ ngày 01/02/2013 đến 01/03/2013
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online của sinh viên lần 6 từ ngày 01/01/2013 đến 01/02/2013
Thông báo về đăng ký phòng ở tại Nhà ở Sinh viện tập trung TPCL cho các Đoàn vận động viên về dự đại hội TDTT các trường ĐH, CĐ khu vực ĐBSCL lần thứ XI tại Trường Đại học Đồng Tháp
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online lần 5 từ ngày 01/12/2012 đến 31/12/2012
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online lần 4 từ ngày 01/11/2012 đến 01/12/2012
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online lần 3 từ ngày 01/10/2012 đến 01/11/2012
Thông báo các bạn Sinh viên được xét duyệt trong đợt 1 và đợt 2 đến Văn phòng Nhà ở sinh viên để hoàn tất thủ tục lưu trú
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online từ ngày 28/08/2012 đến 28/09/2012
Thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online của sinh viên: Thời gian đăng ký từ ngày 11/07/2012 đến 20/08/2012
Đường dây nóng
(067) 8578 285
0988 138 212
 


stats counter
 
  


Trang chủ | Giới thiệu | Thông báo | Biểu mẫu | Liên hệ
NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH
Văn phòng: 01 - 03 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (067) 8578 285               Fax: (067) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Trưởng ban biên tập: Lưu Minh Trí - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất Tỉnh
Xây dựng và phát triển bởi Ban Quản lý vận hành và Sử dụng
Nhà ở Sinh viên khu vực thành phố Cao Lãnh