TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ ĐẤT TỈNH ĐỒNG THÁP

TIỀN THẾ CHÂN TÀI SẢN

Ngoài tiền thuê chỗ ở, sinh viên phải đóng một khoản tiền thế chân tài sản: quy định cụ thể 300.000 VNĐ/Sinh viên. (Khoàn tiền này dùng để xử lý những sinh viên vi phạm nội quy Nhà ở sinh viên)

Số tiền này sẽ được hoàn trả lại cho sinh viên sau khi sinh viên chấm dứt hợp đồng mà sinh viên không làm hư hỏng tài sản, thiết bị hoặc đã thanh toán các khoản nợ (nếu có) cho Nhà ở sinh viên và sau khi đã mang toàn bộ đồ dùng cá nhân ra khỏi chỗ ở đã thuê.

Đường dây nóng
(067) 8578 285
0988 138 212
 


stats counter
 
  


Trang chủ | Giới thiệu | Thông báo | Biểu mẫu | Liên hệ
NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH
Văn phòng: 01 - 03 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (067) 8578 285               Fax: (067) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Trưởng ban biên tập: Lưu Minh Trí - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất Tỉnh
Xây dựng và phát triển bởi Ban Quản lý vận hành và Sử dụng
Nhà ở Sinh viên khu vực thành phố Cao Lãnh