TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ ĐẤT TỈNH ĐỒNG THÁP

QUY CHẾ QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG NHÀ Ở SINH VIÊN

Quyết định số 380/2012/QĐ-UBND-HC ngày 10 tháng 05 năm 2012 của UBND tỉnh Đồng Tháp Ban hành quy chế quản lý vận hành và sử dụng nhà ở sinh viên tập truing khu vực thành phố Cao Lãnh....Tải tập tin đính kèm
Đường dây nóng
(067) 8578 285
0988 138 212
 


stats counter
 
  


Trang chủ | Giới thiệu | Thông báo | Biểu mẫu | Liên hệ
NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH
Văn phòng: 01 - 03 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (067) 8578 285               Fax: (067) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Trưởng ban biên tập: Lưu Minh Trí - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất Tỉnh
Xây dựng và phát triển bởi Ban Quản lý vận hành và Sử dụng
Nhà ở Sinh viên khu vực thành phố Cao Lãnh