TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ ĐẤT TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG TÀI SẢN

Tài sản trang bị cho mỗi phòng (thuộc sở hữu của QLVH) đủ để sinh viên sử dụng trong sinh hoạt và học tập. Sinh viên vào lưu trú phải thống nhất và ký tên vào biên bản kê khai tài sản trong phòng ở của mình; Đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường theo đúng quy định của QLVH về những hư hỏng, mất mát do mình gây ra đối với tài sản, trang thiết bị của nhà ở sinh viên. 

Tiền bồi thường làm hư hỏng, mất mát tài sản của nhà ở sinh viên tập trung: áp dụng theo quy định của QLVH (theo giá thị trường tại thời điểm bồi thường, tính nguyên bộ, nguyên giá, không tính khấu hao). 

Tải tập tin đính kèm
Đường dây nóng
(067) 8578 285
0988 138 212
 


stats counter
 
  


Trang chủ | Giới thiệu | Thông báo | Biểu mẫu | Liên hệ
NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH
Văn phòng: 01 - 03 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (067) 8578 285               Fax: (067) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Trưởng ban biên tập: Lưu Minh Trí - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất Tỉnh
Xây dựng và phát triển bởi Ban Quản lý vận hành và Sử dụng
Nhà ở Sinh viên khu vực thành phố Cao Lãnh