TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ ĐẤT TỈNH ĐỒNG THÁP

CHUYỂN TIỀN QUA NGÂN HÀNG

Ngoài các thông tin yêu cầu của Ngân hàng, bắt buộc người chuyển tiền phải có thêm các thông tin trong nội dung giấy nộp tiền

1. Tên  đơn vị nhận tiền : ...................................................

2. Số tài khoản :  ..............................................................

3. Tại Ngân hàng : .............................................................

4. Họ tên người nộp : .........................................................

5. Số tiền nộp : .................................................................

6. Nội dung nộp : MÃ SỐ SINH VIÊN (MSSV) .................................. CỦA SV ........................TRƯỜNG .................................................LƯU TRÚ PHÍ (LTP) HỌC KỲ (HK)............... NĂM HỌC (NH)..............................     

(Ví dụ : MSSV 40600001 CỦA SV TRẦN VĂN A; TRƯỜNG: ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP; LTP HK2 NH 09 - 10)

                   Một số ví dụ mẫu giấy nộp tiền

Ghi chú : Sau khi nộp tiền và có đầy đủ nội dung trên thể hiện trong giấy nộp tiền của ngân hàng có đóng dấu và chữ ký của ngân hàng, sinh viên cầm giấy nộp tiền này kèm theo hồ sơ hợp lệ đến Khu nhà ở sinh viên để làm thủ tục nhận phòng ở ./.

Đường dây nóng
(067) 8578 285
0988 138 212
 


stats counter
 
  


Trang chủ | Giới thiệu | Thông báo | Biểu mẫu | Liên hệ
NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH
Văn phòng: 01 - 03 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (067) 8578 285               Fax: (067) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Trưởng ban biên tập: Lưu Minh Trí - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất Tỉnh
Xây dựng và phát triển bởi Ban Quản lý vận hành và Sử dụng
Nhà ở Sinh viên khu vực thành phố Cao Lãnh