TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ ĐẤT TỈNH ĐỒNG THÁP
DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN
1. Sinh viên là anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh và người được hưởng chính sách như thương binh (xét theo thứ tự xếp hạng); Sinh viên khuyết tật;
2. Sinh viên là con liệt sỹ;
3. Sinh viên là con thương binh và bệnh binh (xét theo thứ tự xếp hạng); Con của người có công;
4. Sinh viên là người dân tộc thiểu số hoặc có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
5. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ;
6. Sinh viên mà gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước;
7. Sinh viên nữ
8. Sinh viên được xếp loại giỏi của học kỳ trước thời điểm xin thuê nhà;
9. Sinh viên năm đầu tiên;
10. Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên hoặc các tổ chức xã hội tổ chức;
11. Những đối tượng khác do đơn vị quản lý vận hành xem xét quyết định.
   
Đường dây nóng
(067) 8578 285
0988 138 212
 


stats counter
 
  


Trang chủ | Giới thiệu | Thông báo | Biểu mẫu | Liên hệ
NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH
Văn phòng: 01 - 03 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (067) 8578 285               Fax: (067) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Trưởng ban biên tập: Lưu Minh Trí - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất Tỉnh
Xây dựng và phát triển bởi Ban Quản lý vận hành và Sử dụng
Nhà ở Sinh viên khu vực thành phố Cao Lãnh