Thông báo về việc quét thẻ khi vào cổng (lần 2) tại khu khu nhà ở sinh viên tập trung tại Phường 6 

Để đảm an ninh trật tự tại Khu nhà ở sinh viên và thực hiện đúng Nội quy Nhà ở sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-TTQH ngày 19/4/2019 của Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn.

Tổ Quản lý vận hành Nhà ở sinh viên thông báo cho tất cả các sinh viên nội trú về việc quét thẻ khi vào cổng tại khu khu nhà ở sinh viên Phường 6, với các nội dung sau:

1. Thông báo cấp thẻ nội trú cho sinh viên

1.1 Tổ QLVH sẽ lắp đặt máy đọc thẻ quét tại cổng số khu nhà ở sinh viên tại Phường 6.

1.2 Sinh viên đến chụp hình và cấp thẻ miễn phí cho sinh viên từ 10/10/2019 đến 15/10/2019.

1.3 Sinh mới sẽ được cấp thẻ ra vào cổng trong vòng 05 ngày sau khí ký hợp đồng.

2. Thực hiện quét thẻ khi vào cổng

2.1 Tất cả các sinh viên khi vào nhà ở sinh viên thì phải đưa thẻ cho máy quét đọc thông tin thẻ để chứng thực là sinh viên đang nội trú tại khu nhà ở sinh viên.

2.2 Thời gian áp dụng quyét thẻ từ ngày 10/10/2019 trở về sau.

3. Thông tin về người sử dụng thẻ sau khi quét thẻ

- Hình ảnh, tên sinh viên quyét thẻ, đang ở tại phòng…..

- Thông báo khoản thu điện, nước tháng gần nhất và tổng số còn nợ (nếu có).

- Thông báo khoản còn nợ lưu trú phí (nếu có).

4. Xử lý các trường hợp vi phạm quyét thẻ

4.1 Sử dụng thẻ

- Nghiêm cấm sinh viên sử dụng thẻ nhà ở sinh viên sai mục đích, nếu phát hiện sẽ lập biên bản chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và không hoàn tiền thế chân tài sản theo khoản 3 Điều 11 của nội quy nhà ở sinh viên.

- Sinh viên làm hư hỏng thẻ hoặc mất thẻ nội trú thì nộp tiền mua thẻ mới và lệ phí làm thẻ là 50.000đ/thẻ. Thẻ cấp lại sinh viên vẫn phải nộp trả QLVH khi sinh viên thanh lý hợp đồng.

4.2 Sinh viên không quyét thẻ, quên thẻ hoặc chưa có thẻ

- Lần 1: Bảo vệ lập biên bản xử lý vi phạm, hình thức khiển trách và gửi về bộ phận quản lý .

- Lần 2: Bảo vệ lập biên bản xử lý vi phạm, gửi về bộ phận quản lý chấm dứt hợp đồng trước hạn đối với sinh viên.

- Sinh viên mới chưa cấp thẻ sẽ trình bảo vệ Biên nhận đã thu lưu trú phí của bộ phận quản lý để vào cổng.

4.3 Thông báo các khoản nợ của sinh viên

- Khi quyét thẻ xem như sinh viên đã biết thông báo các khoản thu về điện, nước và lưu trú phí của bộ phận quản lý nhà ở sinh viên.

- Những sinh viên nộp tiền lưu trú, điện, nước quá hạn quy định 05 ngày sẽ chấm dứt hợp đồng trước hạn (đóng tiền điện nước từ ngày 2 đến ngày 10 hàng tháng, đóng tiền lưu trú phí quá 5 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng) theo nội quy tại Quyết định số 28/QĐ-TTQH ngày 19/4/2019.

5. Tổ chức thực hiện

- Bảo vệ tại Nhà ở sinh viên tập trung Khu 2 - Phường 6 có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm tra tại cổng ra vào, lập biên bản vi pham theo mẫu do bộ phận quản lý cung cấp, chịu trách nhiệm an ninh trật tự khi sinh viên ra vào cổng.

- Bộ phận giám thị thực hiện xử lý vi phạm sau khi nhận được biên bản của bảo vệ về khi vào cổng và xử lý vi phạm về nộp tiền lưu trú, điện, nước quá hạn quy định 05 ngày

Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện cá nhân sinh viên hoặc tập thể sinh viên trong phòng ở vi phạm Nội quy Nhà ở sinh viên sẽ lập biên bản xử lý vi phạm theo quy định, thể hiện vi phạm trong sổ nội trú của sinh viên vi phạm và báo cáo về Trường nơi sinh viên đang học tập.

  Các tin khác :
CÁCH NHẬN BIẾT VÀ PHÒNG TRÁNH KIẾN BA KHOANG
Thông báo Về việc nợ thanh toán tiền điện, tiền nước và tiền lưu trú phí của sinh viên ờ nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo về việc đơn vị quản lý vận hành khu nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo về việc kiểm tra số lượng sinh viên, thanh toán tiền lưu trú phí, tiền điện nước, vệ sinh phòng ở, tài sản và trang thiết bị trong phòng ở sinh viên nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung
Thông báo về việc quét thẻ khi vào cổng tại khu khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Hòa thuận
Thông báo về việc quét thẻ khi vào cổng tại khu khu nhà ở sinh viên tập trung tại Phường 6
Thông báo về việc nợ thanh toán tiền điện, tiền nước và tiền lưu trú phí của sinh viên ờ nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo Về việc thu tiền lưu trú phí, điện, nước tại khu 1- Phường Hòa Thuận và khù – Phường 6 tại khu Nhà ở sinh viên tập trung KV TP Cao Lãnh
Thông báo về việc bổ sung giấy CMND đối với các em từ 14 tuổi trở lên đang ở nội trú tại khu nhà ở sinh viên tập trung thành phố Cao Lãnh
Đường dây nóng
(0277) 8578 285
 


stats counter
 
  


Trang chủ | Giới thiệu | Thông báo | Biểu mẫu | Liên hệ
NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH
Văn phòng: Khóm Thuận Nghĩa, Phường Hòa Thuận, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 8578 285
Website: http://nosvdongthap.vn
Email: nosvdongthap@gmail.com
Xây dựng và phát triển bởi Tổ Quản lý vận hành và Sử dụng
Nhà ở Sinh viên khu vực thành phố Cao Lãnh