Thông báo về việc đơn vị quản lý vận hành khu nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh

Căn cứ Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND-HC ngày 11 tháng 03 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp Ban hành quy chế quản lý vận hành nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Cao Lãnh;

Căn cứ Quyết định 136/QĐ-UBND-HC ngày 13/02/2019 của UBND Tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ quản lý nhà và tư vấn xây dựng ngoài nhà nước từ Trung tâm phát triển Quỹ nhà đất Tỉnh về Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn trực thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-SXD ngày 05 tháng 04 năm 2019 của Sở xây dựng tỉnh Đồng Tháp và về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại 136/QĐ-UBND-HC ngày 13/02/2019 về chuyển nhiệm vụ quản lý nhà từ Trung tâm phát triển Quỹ nhà đất Tỉnh về Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn trực thuộc Sở Xây dựng.

Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn thông báo đến các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề trên địa bàn thành phố Cao Lãnh và sinh viên đang nội trú tại khu nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh, với nội dung sau:

1. Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn trực thuộc Sở Xây dựng tiếp nhận quản lý, vận hành khu nhà ở sinh viên Phường Hòa Thuận và Phường 6 từ Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất tỉnh từ ngày 01/04/2019.

2. Sinh viên tìm hiểu thông tin chi tiết về Nhà ở sinh viên tập trung và có nhu cầu thuê chỗ ở tại Nhà ở sinh viên tập trung tại 2 khu trên thì truy cập vào Website có địa chỉ  http://www.nosvdongthap.vn để tiến hành đăng ký. Chỉ đăng ký lưu trú qua online, sau khi sinh viên được xét duyệt mới nộp hồ sơ lưu trú về Ban Quản lý vận hành và sử dụng nhà ở sinh viên.

3. Mọi vấn đề liện quan đến khu nhà ở sinh viên liên hệ Bộ phận quản lý vận hành và sử dụng nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh địa chỉ tại khu nhà ở sinh viên Phường Hòa Thuận, đường Thiên Hộ Dương, phường hòa Thuận, TP Cao Lãnh (tiếp giáp Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp) điện thoại  0277.8578285.

Đề nghị các Trường phổ biến các thông tin trên cho sinh viên biết để đăng ký ở nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh cũng như quan hệ công tác./.

  Các tin khác :
CÁCH NHẬN BIẾT VÀ PHÒNG TRÁNH KIẾN BA KHOANG
Thông báo Về việc nợ thanh toán tiền điện, tiền nước và tiền lưu trú phí của sinh viên ờ nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo về việc quét thẻ khi vào cổng (lần 2) tại khu khu nhà ở sinh viên tập trung tại Phường 6
Thông báo về việc kiểm tra số lượng sinh viên, thanh toán tiền lưu trú phí, tiền điện nước, vệ sinh phòng ở, tài sản và trang thiết bị trong phòng ở sinh viên nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung
Thông báo về việc quét thẻ khi vào cổng tại khu khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Hòa thuận
Thông báo về việc quét thẻ khi vào cổng tại khu khu nhà ở sinh viên tập trung tại Phường 6
Thông báo về việc nợ thanh toán tiền điện, tiền nước và tiền lưu trú phí của sinh viên ờ nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo Về việc thu tiền lưu trú phí, điện, nước tại khu 1- Phường Hòa Thuận và khù – Phường 6 tại khu Nhà ở sinh viên tập trung KV TP Cao Lãnh
Thông báo về việc bổ sung giấy CMND đối với các em từ 14 tuổi trở lên đang ở nội trú tại khu nhà ở sinh viên tập trung thành phố Cao Lãnh
Đường dây nóng
(0277) 8578 285
 


stats counter
 
  


Trang chủ | Giới thiệu | Thông báo | Biểu mẫu | Liên hệ
NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH
Văn phòng: Khóm Thuận Nghĩa, Phường Hòa Thuận, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 8578 285
Website: http://nosvdongthap.vn
Email: nosvdongthap@gmail.com
Xây dựng và phát triển bởi Tổ Quản lý vận hành và Sử dụng
Nhà ở Sinh viên khu vực thành phố Cao Lãnh