It is gucci replica more environmentally friendly with handbags replica, Nappa leather, replica handbags imported horse oil leather and so on. The fabric is replcia watches uk in quality and easy rolex replica care for, so that the owner does not have to rack his brains for how to maintain the bag.
TRUNG T?M PHáT TRI?N QU? NHà ??T T?NH ??NG THáP

Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh với Khu 1 -  Phường 6 và Khu 2 - Phường Hòa Thuận thành phố Cao Lãnh tiếp nhận sinh viên vào ở dự kiến trong tháng 08 năm 2012.

Để tạo điều kiện cho sinh viên đang cư trú và có hộ khẩu ngoài phạm vi thành phố Cao Lãnh, đang theo học tại các trường ĐH, CĐ, cao đẳng nghề, trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề không phân biệt công lập hay dân lập biết và đăng ký ở nội trú tại nhà ở sinh viên.

1. Đặc điểm Nhà ở sinh viên

Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh được xây dựng tại 2 khu là Khu 1 - đường Tân Việt Hòa, Phường 6 và Khu 2 - đường Lộ Hòa Đông, Phường Hoà Thuận. Hiện nay đã xây dựng xong 2 khối nhà 6 tầng tại 2 khu với quy mô ban đầu là 750 sinh viên nội trú mỗi khu.

2. Thông tin đăng ký Nhà ở sinh viên

2.1 Sinh viên tìm hiểu thông tin chi tiết về Nhà ở sinh viên tập trung và có nhu cầu thuê chỗ ở tại Nhà ở sinh viên tập trung tại 2 khu trên thì truy cập vào Website có địa chỉ http://www.nosvdongthap.vn để tiến hành đăng ký. Chỉ đăng ký lưu trú qua online, sau khi sinh viên được xét duyệt và nhận được thông báo tiếp nhận mới nộp hồ sơ lưu trú về Ban Quản lý vận hành và sử dụng nhà ở sinh viên tại địa điểm nêu ở mục 1.

2.2 Mọi thắc mắc về việc đăng ký liên hệ Ban quản lý vận hành và sử dụng nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh địa chỉ số 01,03 Hùng Vương, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, điện thoại 0678.578285 hoặc di động 0988.138212 (gặp Anh Nguyễn Phú Thịnh).

2.3 Thời gian đăng ký từ ngày 11/07/2012 đến 20/08/2012. Sau thời gian trên sẽ không đăng ký ở nội trú được. 

  Các tin khác :
Thông báo mời đấu giá nhà xe + Căn tin tại khu nhà ở sinh viên Phường 6
Thông báo mời đấu giá nhà xe + Căn tin tại khu nhà ở sinh viên phường Hòa Thuận
Thông báo về việc sắp xếp, bố trí lại phòng ở tại Khối 6 tầng thứ 1 Khu 2 - Phường 6
Thông báo Về việc thay đổi giá giữ xe tại nhà ở sinh viên tập trung Khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo Về việc thay đổi giá cho thuê nhà ở sinh viên tập trung Khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 43 từ ngày 01/09/2016 đến 01/10/2016
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 34 từ ngày 01/05/2015 đến 01/11/2015
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 33 từ ngày 01/04/2015 đến 01/05/2015
Về việc kiểm tra thanh toán tiền lưu trú phí, tiền điện nước, vệ sinh môi trường, tài sản và trang thiết bị trong phòng ở sinh viên nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung Khu 1 - phường Hòa Thuận
Thông báo kiểm tra thanh toán tiền lưu trú phí, tiền điện nước, vệ sinh môi trường, tài sản và trang thiết bị trong phòng ở sinh viên nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung Khu 2 - Phường 6
???ng day nóng
(0277) 8578 285
 


stats counter
 
  


Trang ch? | Gi?i thi?u | Th?ng báo | Bi?u m?u | Liên h?
NHà ? SINH VIêN T?P TRUNG THàNH PH? CAO L?NH
V?n phòng: 01 - 03 Hùng V??ng, Ph??ng 2, TP. Cao L?nh, t?nh ??ng Tháp
?i?n tho?i: (0277) 8578 285               Fax: (0277) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Tr??ng ban biên t?p: L?u Minh Trí - Giám ??c Trung tam Phát tri?n qu? nhà ??t T?nh
Xay d?ng và phát tri?n b?i Ban Qu?n ly v?n hành và S? d?ng
Nhà ? Sinh viên khu v?c thành ph? Cao L?nh