Thông báo Về việc nợ thanh toán tiền điện, tiền nước và tiền lưu trú phí của sinh viên ờ nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh 

 Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-PTNĐ-QLVH ngày 19 tháng 04 năm 2019 của Trung Tâm Quy Hoạch & Nông Thôn về Ban hành Nội quy quản lý, vận hành nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh.

Theo điểm d và e khoản 2 điều 3 Quyết định 28/QĐ-PTNĐ-QLVH ngày 19 tháng 04 năm 2019 :

“d) Tiền sử dụng điện, sử dụng nước, sử dụng Internet trong phòng ở: Thời gian đóng tiền sử dụng điện, nước, Internet từ ngày 02 đến ngày 10 của tháng dương lịch

e) Nộp tiền quá thời hạn: Quá thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc thu tiền thuê chỗ ở theo hợp đồng, những sinh viên không nộp tiền để tiếp tục thuê thì xem như không có nhu cầu ở, QLVH sẽ xét bố trí cho sinh viên khác và đồng thời chấm dứt hợp đồng trước hạn theo khoản 2 điều 11.”

Hiên nay sinh viên chưa thực hiện đúng theo nội quy khu nhà ở sinh viên, trong đó các khoản lưu trú phí, điện, nước sinh viên nợ còn nhiều, thời gian nộp chưa đảm bảo.

Tổ quản lý vận hành nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh (NOSV) thống báo đến các sinh viên với các nội dung sau:

1. Các khoản nợ lưu trú phí, điện, nước quá hạn yêu cầu sinh viên thực hiện thanh toán và thanh toán đúng thời hạn theo quy định trên.

2. Danh sách sinh viên và các khoản nợ của sinh viên.  (Phụ lục kèm theo).

3. Gửi danh sách sinh viên còn nợ quá hạn cho sinh viên và nhà trường nơi sinh viên học tập biết.

Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng nội quy khi vào ở nội trú tại khu nhà ở sinh viên tập trung khu vực TP Cao Lãnh.

Đề nghị Nhà trường nơi sinh viên học tập hỗ trợ thông báo yêu cầu sinh viên thực hiện theo nội quy của khu NOSV.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía Nhà trường, cũng như sự chấp hành nội quy của sinh viên. Tạo điều kiện giúp bộ phận quan lý NOSV hoàn thành nhiệm vụ được giao ./.

  Các tin khác :
CÁCH NHẬN BIẾT VÀ PHÒNG TRÁNH KIẾN BA KHOANG
Thông báo về việc quét thẻ khi vào cổng (lần 2) tại khu khu nhà ở sinh viên tập trung tại Phường 6
Thông báo về việc đơn vị quản lý vận hành khu nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo về việc kiểm tra số lượng sinh viên, thanh toán tiền lưu trú phí, tiền điện nước, vệ sinh phòng ở, tài sản và trang thiết bị trong phòng ở sinh viên nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung
Thông báo về việc quét thẻ khi vào cổng tại khu khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Hòa thuận
Thông báo về việc quét thẻ khi vào cổng tại khu khu nhà ở sinh viên tập trung tại Phường 6
Thông báo về việc nợ thanh toán tiền điện, tiền nước và tiền lưu trú phí của sinh viên ờ nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo Về việc thu tiền lưu trú phí, điện, nước tại khu 1- Phường Hòa Thuận và khù – Phường 6 tại khu Nhà ở sinh viên tập trung KV TP Cao Lãnh
Thông báo về việc bổ sung giấy CMND đối với các em từ 14 tuổi trở lên đang ở nội trú tại khu nhà ở sinh viên tập trung thành phố Cao Lãnh
Đường dây nóng
(0277) 8578 285
 


stats counter
 
  


Trang chủ | Giới thiệu | Thông báo | Biểu mẫu | Liên hệ
NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH
Văn phòng: Khóm Thuận Nghĩa, Phường Hòa Thuận, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 8578 285
Website: http://nosvdongthap.vn
Email: nosvdongthap@gmail.com
Xây dựng và phát triển bởi Tổ Quản lý vận hành và Sử dụng
Nhà ở Sinh viên khu vực thành phố Cao Lãnh